neděle 12. listopadu 2023

Petr Brandl- Příběh bohéma

Pošmourné sobotní počasí k vycházkám moc nelákalo, zato do Národní galerie přivedlo spoustu lidí.

Výstava Petr Brandl- Příběh bohéma představuje život i dílo barokního malíře, který je i pro dnešního diváka zajímavý bohémským a revoltujícím způsobem života. Brandl byl celoživotním dlužníkem, neboť se zhlédl v životním stylu šlechty a luxusu, který si chtěl také dopřát. Dluhy jej však několikrát dostaly do vězení. I z toho důvodu se mu nevyhnuly soudní spory o výživné s manželkou Helenou. Problémy měl Brandl také s objednavateli děl, neboť často nedodržoval smluvní podmínky. 

To nic nemění na tom, že Brandl byl nejlépe placeným umělcem své doby, a to zřejmě i z důvodu velice osobitého a originálního stylu a malířského rukopisu, u něhož můžeme vypozorovat jisté paralely s Rembrandtovou malbou. Kající se Máří Magdaléna- kolem 1693


sv. Bernard s andělem s nástroji umučení Páně- asi 1732

Kající se Máří Magdaléna- po 1710

Smrt poustevníka Vintíře- 1718-1719


Josef Egyptský se dává poznat svým bratřím- 1721
Poprsí apoštola s gestem- kolem 1725


Simeon s Ježíškem- kolem 1725


Vidění sv. Luitgardy- kolem 1729
Podobizna Františka Antonína hraběte Šporka- 1731


Požár Troje- 1698


Dívka s číší vína- po 1710
Cestou přes Kampu jsme pak míjeli další výstavy...


Když jsme docházeli na konec Kampy, akorát se začalo pomalu dávat do deště, vyšlo to akorát...

Žádné komentáře:

Okomentovat